Ni Made Purnamasari – Demam

Ni Made Purnamasari
Demam

Ke dalam rumi yang diri
ke dalam siapa yang demam:
tangkai mawar
kamar kamar riang
tangkai diri
batu di tangan
jadi debu-debu itu
jadi tangan penyuka cahaya
dan penyair baik hati melompati bulan

Rumi, rumi,
demam-demamku
mungkin cuma igau
tarian berputar
daun kurma yang berputar
semua jalan tertutup
untuk kita yang sekali
waktu bertanya
apakah hari suka jadi malam


Oktober 2007