Upita Agustine – Rinduku

Upita Agustine
Rinduku

Rinduku rindu
Hutan belantara yang digunduli bersama
Rinduku rindu
Air serasah yang menyusut di perbukitan
Rinduku rindu
Lelaki tua kuli pelabuhan yang lelah
Rinduku rindu
Bau jerami petani sederhana
Rinduku rindu
Kampung kecil di ujung teluk
Rinduku rindu
Nelayan diamuk badai nasibnya
Rinduku rindu
Cakrawalaku

1972